Bedrijfsburo JBG is een stabiele factor in een dynamisch speelveld, waarin belangen en visies soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Dossier gaswinning/aardbevingsschade is een complex dossier waarin de emoties flink kunnen oplopen. Wij houden het hoofd koel en brengen graag de werkzaamheden en bijbehorende kosten in kaart.

Missie

Wij zijn een strategische partner in het bouwmanagement en bouwkostenbeheer, die onze opdrachtgevers helpt om hun bouwprojecten optimaal te realiseren. Wij leveren maatwerk, kwaliteit en duurzaamheid, met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Wij doen dit vanuit onze passie voor het vak en onze visie op de toekomst van de bouwsector.

Wij zorgen voor een goed resultaat door onze kennis en ervaring te gebruiken in het bouwmanagement en bouwkostenbeheer. Wij werken samen met onze klanten om hun wensen en behoeften te begrijpen en te vervullen. Wij houden rekening met de impact van onze bouwprojecten op de omgeving, de veiligheid, de duurzaamheid (energietransitie) en de kwaliteit. Wij streven naar een hoge klanttevredenheid en een lange-termijn relatie.

Visie

Wij streven naar een duurzame, innovatieve en klantgerichte bouwsector, waarbij wij als strategische partner onze opdrachtgevers optimaal kunnen begeleiden bij het realiseren van hun bouwprojecten op maat.

“Onze kennis en ervaring zetten wij graag voor onze klanten in. Kennismaken?”

Kopje koffie?