• Sloop/- nieuwbouw
 • Vernieuwbouw
 • Bouwkundige versterkingen
 • Renovaties
 • Maatschappelijk vastgoed, ook zorg gerelateerd (w.o. woningcorporaties)
 • Overheidsgebouwen
 • Commercieel vastgoed (aannemers/ontwikkelaars)
 • Agro
 • Erfgoed
 • Particulier vastgoed

Additionele adviesdiensten

 • Ontwerpadvies
 • Constructieadvies
 • Installatieadvies
 • Bouwfysisch advies; Brandveiligheid, Akoestiek, Bouwfysica
 • Grond- en bodemonderzoek
 • Asbestinventarisatie
 • Destructief bouwkundig onderzoek

Bedrijfsburo JBG levert maatwerkoplossingen voor al uw vastgoed vraagstukken.

Projectmanagement/- leiding

Leiden en aansturen van Bouwkundige projecten. Projecten sturen op budget, kwaliteit, tijd, bewonersgerichtheid en veiligheid. Aansturen van projectteams en overleg met externen en de coördinatie van werkzaamheden m.b.t. additionele diensten.

Contract/ – Procesmanagement

Voor bouwkundige projecten adviseren, opstellen en beheren van contracten binnen de juridische kaders. Contracten opstellen, randvoorwaarden en eisen opstellen, beheren van contracten en adviseren. Contractmanagement op naleving contractafspraken en verantwoordelijkheid voor bespreken, onderhandelen en goedkeuren van verzoeken tot wijzigingen.

Conditionering

Adviseren ten aanzien van vergunningen. Ondersteunen van projecten bij de aanvragen van vergunningen e.d. naar de desbetreffende overheden. Adviseren m.b.t. VGM rapporten en R&I inventarisaties. Verzorgen van aanvragen binnen het omgevingsloket en overleggen.

Directievoering /- Bouwtoezicht

Begeleiden van bouwprojecten tijdens de uitvoering. Aansturen van contractanten tijdens de uitvoering en toezien op de correcte uitvoering volgens vastgestelde afspraken en opdrachten. Bij deze werkzaamheden komen de volgende onderdelen aan bod: toezicht, rapporteren, overleggen, aansturen en handhaven.

Werkvoorbereiding

Planning, inkoop materialen en diensten.

Bouwkostenbeheer

Het opstellen of beoordelen van budgetramingen op verschillende behoefte niveaus. Het opstellen of beoordelen van inschrijfbegrotingen. Maken van kosten Analyse Rapportages (KAR). Periodieke indexeringen opstellen. Verzoeken tot wijzigingen opstellen of beoordelen.